Web disclaimer betreffende ESG & SFDR

In overeenstemming met de Europese Verordening EU 2019/2088 ook bekend als Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die nieuwe transparantieverplichtingen met betrekking tot duurzaamheid invoert, publiceert Gatsby & White BELGIUM S.A. (hierna GWBE) de volgende informatie:

Verklaring over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces binnen verzekeringsproducten (in overeenstemming met SFDR artikel 3)

Een “duurzaamheidsrisico” is gedefinieerd als een gebeurtenis of situatie op het vlak van milieu-, sociaal of goed bestuur die, wanneer het zich voordoet, een aanzienlijke negatieve impact, reëel of potentieel, zou kunnen hebben op de waarde van de belegging.

Deze risico’s kunnen vele vormen aannemen, zoals risico’s van klimaatverandering (bijv. langdurige droogte of overstromingen), uitbuiting van werknemers, lokale corruptie of frauderisico’s, enz. GWBE treedt niet op als vermogensbeheerder of financieel adviseur voor directe investeringen in verzekeringsproducten en hoeft daarom niet te definiëren hoe duurzaamheidsrisico’s worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor investeringen. GWBE heeft echter alle mogelijke informatie bij de verzekeringsmaatschappijen waarmee we samenwerken verzameld en zal informatie blijven inwinnen bij de externe beheerders en/of ontwikkelaars van de levensverzekeringsproducten die we adviseren.

Verklaring met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren (in overeenstemming met SFDR artikel 4)

Volgens de SFDR verwijzen “duurzaamheidsfactoren” naar “milieu-, sociale en werknemerskwesties, evenals het respecteren van mensenrechten en het bestrijden van corruptie en corruptiedaden”.

De verzekeringsadviesactiviteit van GWBE richt zich op de opties voor het aanbieden van het verzekeringsproduct en de financiële instrumenten, gedefinieerd als het verzekeringspakket dat geschikt is voor hun klanten, vooral met betrekking tot het risicoprofiel en de beleggingshorizon, maar ook door rekening te houden met hun duurzaamheidsvoorkeuren en impact ervan door middel van investeringen in verzekeringsproducten.

GWBE is niet betrokken bij de selectie en het beheer van onderliggende activa in verzekeringscontracten, maar controleert wel of de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant overeenkomen met de aanduiding van de voorgestelde duurzame beleggingsstrategie in het verzekeringspakket. Gezien het huidige wettelijke kader voor negatieve effecten op duurzaamheid houdt GWBE op dit moment in haar verzekeringsadvies geen rekening met de belangrijkste negatieve effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

Ons makelaarskantoor zal deze verklaring aanpassen zodra er wijzigingen worden aangebracht in het wettelijke kader en in de sector voor duurzame financiering, die een methodologie moet ontwikkelen voor het meten en analyseren van de negatieve effecten van duurzaamheid op een manier die nuttig is voor beleggers.

Verklaring over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid (in overeenstemming met SFDR artikel 5)

De advies- en distributiediensten van GWBE zijn volledig onafhankelijk. GWBE doet haar uiterste best om de belangen van haar klanten te allen tijde te beschermen door hen te adviseren over oplossingen die aan hun behoeften voldoen en bevordert het nemen van risico’s op het gebied van duurzaamheid niet.

De beloning van medewerkers van G&W BE is niet gekoppeld aan de prestaties van beleggingen binnen aanbevolen verzekeringsproducten.